آشنایی كامل با مفاهیم حقوق و دستمزد

                                   

 

پرداخت هزینه‌ای می‌باشد که به جبران فعالیت‌های کارکنان در یک موسسه یا بنگاه اقتصادی پرداخت می‌شود، هزینه حقوق و دستمزد مبین سهم نیروی کار در تولید محصولات یا ارائه خدمات می‌باشد؛ و پس از بهای تمام شده مواد، سهم کلیدی را در بهای تمام شده ایفا می‌نماید( در شرکت‌های خدماتی سهم اصلی)
در بعضی مواقع بین مفهوم دستمزد و حقوق تفاوت قائل می‌شوند: از دستمزد به عنوان  پرداختی که بر مبنای ساعت و به کارگران تعلق می‌گیرد نام می‌برند و از حقوق به عنوان پرداخت‌هایی که ماهانه محاسبه و پرداخت می‌شود و نوعا مربوط به کارمندان می‌باشد؛ ولیکن آنچه عرف است مفهومی است به نام حقوق و دستمزد که در قبال فعالیت‌های کارکنان واحد تجاری به آنان تعلق می‌گیرد.

تخصیص حقوق: حقوق تخصیصی برای هر کارمند شامل مزایا و کسورات می‌باشد. مزایا را می‌توان در مواردی همچون: همچون حقوق مبنا، فوق العاده شغل، عائله مندی، فوق العاده محل خدمت، فوق العاده جذب و غیره نام برد. کسورات نیز می‌تواند شامل: مالیات، بیمه عمر، بیمه حقوق 27 درصد، بازنشستگی، وام صندوق و غیره باشد.

 افرادی که  رشته حسابداری‌ را فرا گرفته اند، یکی از انواع هزینه هایی را که با آن آشنا می‌شوند هزینه حقوق و دستمزد می باشد. و به‌التبع روش حسابداری و  ثبت این هزینه را در دفتر روزنامه و دفتر کل فرا خواهند گرفت ولی باید به این نکته توجه نمود که مبحث حقوق  و دستمزد، دارای مطالب بسیاری می‌باشد که هر فرد حسابدار یا کسی که در حقوق و دستمزد سازمان کار می‌نماید نیاز به دانستن دانش تخصصی در این زمینه دارد، اطلاعاتی که باید کسب شود را می‌توان بطور خلاصه شامل موارد زیر بیان کرد:

شناخت سیستم‌های حقوق و دستمزد،شناخت قوانین بیمه و مالیات و سایر موارد قانونی همچون: اضافه کاری، ماموریت.تهیه اسناد و مداراک ثبت لیست‌های حقوق و دستمزد و سایر موارد نام برد که در ادامه با آنها بیشتر آشنا خواهیم شد

 

منظور از مزایای مستمر و غیر مستمر چیست :

به طور یقین می‌دانید که ممکن است شاغل علاوه بر مزد مبنا یا حقوق اصلی، مبالغی دیگر را ( نقدی  یا غیر نقدی) به عنوان مزایا دریافت کند. بنابراین دریافت هرگونه  وجه نقد علاوه بر مزد اصلی (مبنا) مزایای شغلی  است. نمونه بارز این مزایا :  حق مسکن، خواربار،  حق جذب و سایر موارد مشابه می‌باشد. این مزایا می‌توانند مستمر یا غیر مستمر باشند. مزایای مستمر مزایایی هستند که هر ماهه کارگر دریافت می‌کند؛ و مزایایی که دائمی نمی‌باشد و با توجه به شرایط، کارگر دریافت می‌نماید را مزایای غیر مستمر می‌نامند، نمونه بارز مزایای غیر مستمر حق ماموریت، پاداش و ... می‌باشد.

مدت کار:

بر اساس ماده 51  قانون کار، ساعت کار عادی مدت زمانی است که کارگر، نیرو و یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می‌دهد به غیر از مواردی  که در قانون مستثنی شده است با توجه به این‌که ساعت کار کارگران در شبانه روز نباید کمتر از 8 ساعت باشد. طبق تبصره (1) این ماده کارفرما با توافق کارگران، نمایندگان قانونی آنان می‌توانند ساعت کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کنند.شرط آن‌که مجموع ساعت کار هر هفته از 44 ساعت تجاوز ننماید. باید توجه داشت در ماده 52 قانون کار اشاره شده که در کارهای سخت و زیان آور و زیر زمینی ساعت کار نباید از 6 ساعت در روز و 366 ساعت در هفته تجاوز نماید.
 فرمول‌های محاسبه حقوق و دستمزد  :

نحوه محاسبه ساعات کار روزانه:

 
ماده ۳۷هنگامیکه حداقل مزد کارگران اعلام مي‌گردد ،اين مبلغ بر مبناي ماه شمسي ( 30 روزه ) اعلام شده ، ولي هنگام پرداخت آن بايستي به تناسب تعداد روزهاي ماه مورد نظر محاسبه گردد. (ماه‌های 29 روزه یا 31 روزه )

با توجه به اين‌كه ساعات كاري در هفته 44 ساعت می‌باشد اگر آن‌را تقسیم بر 6 روز کاری در هفته بنماییم ساعت کاری روزانه 7 ساعت و 33 دقیقه می‌شود

 بسیاری از همکاران ساعت کار روزانه را 7.20در نظر گرفته که مجموع آن در 6 روز هفته معادل 44 ساعت بوده و صحیح است اما توجهی به (ساعات صرف غذا و غیره حداقل بمدت ربع ساعت را ) نداشته که جمع آن در 6 روز هفته  1.5 ساعت شده و عرفا بعدد 7.33  ، قوت می بخشد (طبق صراحت قانون زیر)

صراحت ماده 51 قانون کار=ساعات کار مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد . لذا قانوناً اوقات صرف غذا و استراحت جزء ساعت کار محسوب نخواهد شد.بدیهی است چنانچه بر اساس عرف و روال کارگاه از قبل اوقات مذکور جزء ساعت کار محسوب می گردیده، عرف و رویه مذکور کماکان معتبر خواهد بود .

حال برای محاسبه ساعات کار ماهیانه :

الف ) : بسیاری از حسابداران عدد 220 ساعت را در نظر گرفته که از حاصل 30 روز ضربدر 7.33 یعنی 220 =7.33 * 30 بدست میاید (توجهی به 4 جمعه ندارند)

ب ) : تعدادی دیگر عدد ۱۹۱ساعت را در نظر گرفته که از حاصل ۳۰ روز منهای ۴ جمعه یعنی

۱۹۱ =7.33 * ۲۶ و یا اینکه ۴هفته ضربدر 44 ساعت کار هفتگی (۴هفته = 28 روز) باضافه 2 روز ضربدر 7.33 ساعت یعنی 191= ( 7.33 * 2 ) + ( 44 * 4 ) بدست میاید که بسیار منطقی است

ج ) : اما دسته سوم عدد ۱۷۶ ساعت را در نظر گرفته که فقط از حاصل ۴ هفته ضربدر 44 ساعت کار هفتگی ( 176 = 44 * 4 ) بدست میاید

اما روش صحیح و منطقی همان محاسبه 191 ساعت می‌باشد

فرمول اضافه کاری :

(ساعات اضافه کاری * 1.4) * ( 7.33 : حقوق روزانه ) = ساعات اضافه کاری طبق ماده 59

 


آموزش اكسل در حسابداري

 

                 
 
 
آموزش اكسل در حسابداري
 
فصل اول: آشنايي با اكسل
 
مقدمه-ايجاد يك work book-وارد كردن داده ها در work sheet--قالب بندي- چاپ-ايجاد يك جدول-فيلتر كردن داده ها-مرتب كردن داده ها-قالب بندي مشروط- اعتبار سنجي داده ها-ايجاد يك فرمول-بكار گيري توابع در فرمول- استفاده ازنمودارها-ايجاد يك ماكرو-ايجاد يك گزارش pivot table
 
فصل دوم:توابع محاسباتي 
 
توابع شمارشي،جمع و ضرب 
معيارهاي گرايش مركزي
معيارعاي مكاني
انحراف استاندارد و واريانس
شكل توزيع
محاسبات شرطي
 
فصل سوم :توابع مالي
 
محاسبات هزينه استهلاك به روش مانده نزولي ثابت 
محاسبات هزينه استهلاك به روش مانده نزولي با نرخ مضاعف
 محاسبات هزينه استهلاك به روش مانده نزولي در دوره هاي خاص
محاسبات هزينه استهلاك به روش خط مستقيم
محاسبات هزينه استهلاك به روش جمع ارقام سنوات
محاسبه ارزش نهايي سرمايه گذاري
محاسبه ارزش فصلي سرمايه گذاري
محاسبه مبلغ در قسط يك وام شامل اصل و فرع مبلغ پرداختي
 محاسبه مبلغ در قسط يك وام شامل تنها اصل مبلغ پرداختي
محاسبه سود تخمين شده  اقساط
محاسبه تعداد دوره پرداخت
محاسبه نرخ بازده داخلي
محاسبه نرخ بازده داخلي تعديل يافته
محاسبه ارزش فصلي خالص
 
فصل چهارم:توابع ويژه
 
توابع اطلاعاتي –اعمال شرط
 
فصل پنجم:پروژه هاي عملي
 
اصول حسابداري
حسابداري صنعتي
حسابداري ميانه
حسابداري پيشرفته
 
 
 
 

 


زیر مجموعه ها

با توجه به استقبال كارجویان در زمینه حسابداری و نیاز بازار كار شركت پارسینا اقدام به برگزاری كارگاه كاربردی حسابداری مقدماتی نموده است. حسابداری یكی از ابزارهای مورد نیاز مدیران است و سیاست های این مركز بر پایه آموزش تخصصی و راهبردی در زمینه كار حسابداری می باشد . آشنایی با گزارشات حسابداری نظیر ترازنامه ، تراز آزمایشی ، صورتحساب سودوزیان و آشنایی با ثبت های حسابداری و كلیه امور مربوط به حسابداری یك موسسه خدماتی و بازرگانی را این دوره شامل می شود .


بارگذاری...
بارگذاری...