دریافت گواهینامه معتبر

یكی از مشغله های فكری افرادی كه در دوره های عملی و آموزشي شركت می نمایند دریافت گواهینامه معتبر می باشد .شركت حسابداري پارسينا براي افرادي كه در كارگاه هاي عملي حضور به عمل آورند ،در پايان دوره گواهينامه ي معتبر تاييد شده بين المللي از zhik academy اعطا مي نمايد.
گواهینامه معتبر تاييد شده از (zhik academy).

درباره آكادمي :

ارائه دوره هاي آموزشي در ژيك آكادمي:

- دوره هاي سيستم هاي مديريتي الزامات ، مميزي داخلي و سر مميزي (با اعتبارIRCA& RAB-QSA )

- دوره هاي سر آمدي 

- دوره هاي مديريتي 

- دوره هاي مديريت و كنترل پروژه

با بهره گيري از اساتيد با تجربه و مدول هاي كاربردي ارائه خدمات آموزشي بر اساس استاندارد هاي جهاني در آكادمي يا به صورت اختصاصي برگزار مي نمايد.

حوزه فعاليت شركت گواهي دهنده :

1- ارائه آموزش در قالب آكادمي zhik cert 

2 - ثبت و صدور گواهينامه هاي بين المللي استاندارد ها/سيستم هاي مديريت و مالي

3 - مهندسي كيفيت ، استاندارد سازي و صدور گواهينامه هاي محصول

4 - سيستم هاي نوين مديريتي سازماندهي مجدد  و بهبود عملكرد سازماني

* مورد تاييد مركز ملي تاييد صلاحيت ايران(سازمان ملي استاندارد ايران)

* داراي CERT.NO  جهت ريجستري آنلاين گواهينامه فرد در سايت (ZHIKACADEMY.COM)

* اعطاي گواهينامه از سه شركت :

                                                                                                   AGR  سوئد

                                                                                        ZHIK CERT  آلمان

                                                                                                   CCPL هند  


بارگذاری...
بارگذاری...