خدمات مالياتی

ارائه بهترین مشاوره مالیاتی در زمینه راهكارها و معافیت های مالیاتی- تحریر دفاتر قانونی-تهیه و تنظیم اظهارنامه عملكرد-دفاع مالیاتی

در كشور ما ، مدیران واحدهای تجاری علاوه بر صرف هزینه های بالا برای پاسخگویی به قوانین وضع شده با عدم آگاهی مناسب از آن موجبات ضرر و زیان خود را فراهم نموده، عقیده ما بر این است : كسب و كار موفق با حساب و كتاب مرتب

واحد مالیاتی شركت حسابداری پارسینا با نیروهای متخصص و مجرب و آشنا به قوانین مالیاتی مشغول به ارائه خدمات به شرح زیر می باشد :

مشاوره مالیاتی

پلمپ دفاتر

تحریر دفاتر قانونی

اظهارنامه عملكرد

دفاع مالیاتی


بارگذاری...
بارگذاری...