مشاوره مالياتی

با اطلاعات كامل و جامع كارشناسان این مجموعه می توانید اطلاعات جامع تری از كلیه قوانین و مقررات روز مالیاتی و آشنا شدن با حقوق مالیاتی خود داشته باشید با این دانش هم كمتر مالیات پرداخت می كنید هم جریمه نمی شوید .
دانش برخی از امور می تواند به شما یاری رساند :
هزینه های مورد قبول در اداره مالیات
اقلامی كه مشمول مالیات تكلیفی می باشند
استفاده از قوانین مالیاتی برای ارائه بهترین نوع گزارشات مالیاتی
اطلاع از جدیدترین بخشنامه ها و قوانین مالیاتی

بسیاری از كارفرمایان كه به صورت حقیقی و حقوقی فعالیت می نمایند یا بهره گیری از مشاوره مالیاتی توانسته اند به گزارشات مطلوبی دست یابند. مشاوران شركت حسابداری پارسینا با ارائه بهترین مشاوره مالیاتی و ترقیب به موقع تكالیف جهت جلوگیری از جرائم مالیاتی و نیز ارائه بهترین راهكارهای مالیاتی جهت بهره گیری از معافیت های مالیاتی در خدمت كارفرمایان می باشند. افتخار ما جلب بیشترین میزان رضایتمندی كارفرمابان محترم می باشد .

 


بارگذاری...
بارگذاری...