آموزش

آموزش عملی حسابداری مقدماتی-نرم افزارهای حسابداری- نرم افزار هلو-نرم افزار سپیدار سیستم-امور مالیاتی- اظهارنامه مالیاتی-تحریر دفاترقانونی-حسابداری صنعتی-حسابداری پیمانكاری-تهیه صورتهای مالی-آموزش وی‍ژه بازار كار

واحد آموزش شركت پارسینا با توجه به نیاز بازار برای حرفه حسابداری كارگاه های عملی ویژه بازار كار برگزار نموده و تدریس این كارگاه ها توسط كارشناسان ارشد حسابداری و مالیاتی برگزار میگردد ، همچنین بابت شركت در كارگاه های عملی گواهینامه های معتبر با دریافت كد رهگیری به هنرجویان محترم اعطا می گردد.

عناوین دوره های آموزشی

1- دوره آموزشی حسابداری مقدماتی
2- دوره آموزشی حسابداری با نرم افزار
3- دوره آموزشی حسابداری پیمانکاری
4- دوره آموزشی حسابداری صنعتی
5- دوره  آموزشی حسابداری مالیاتی
6- دوره آموزشی تنظیم صورت های مالی

مزایای دوره های فوق

1- دریافت گواهی نامه های معتبر(تاييد شده از zhik academy)
2- ایجاد فرصت های شغلی جدید


بارگذاری...
بارگذاری...