حسابداری مقدماتی

دوره حسابداری مقدماتی
با توجه به استقبال كارجویان در زمینه حسابداری و نیاز بازار كار شركت پارسینا اقدام به برگزاری كارگاه كاربردی حسابداری مقدماتی نموده است. حسابداری یكی از ابزارهای مورد نیاز مدیران است و سیاست های این مركز بر پایه آموزش تخصصی و راهبردی در زمینه كار حسابداری می باشد . آشنایی با گزارشات حسابداری نظیر ترازنامه ، تراز آزمایشی ، صورتحساب سودوزیان و آشنایی با ثبت های حسابداری و كلیه امور مربوط به حسابداری یك موسسه خدماتی و بازرگانی را این دوره شامل می شود .


مزایای این دوره

1- قرار گرفتن در كنار افرادی با رشته های متفاوت ، هم سو و خواهان موفقیت
2-در كوتاهترین زمان كاربردی ترین مباحث حسابداری را آموزش می بینید.
3-مهارتهای تئوری را طوری یاد می گیرد كه به آسانی می توانید آنها را عملی كنید.
4-از پشتیبانی رایگان (كارشناسان و مشاوران ) به طور نامحدود برخوردار خواهید شد.
5-مهارت ها و تجربیاتی را بدست می آورید كه با این تجربیات به راحتی وارد بازار كار می شوید


عناوین آموزشی در این دوره

اطلاعات پایه و مقدماتی
موجودی کالا و روش دائمی
صندوق و تنخواه گردان
پیش پرداخت و پیش دریافت
بانک و رفع مغایرت بانکی 
دارائیهای ثابت
حسابهای دریافتنی و حسابهای پرداحتنی 
سپرده ها
اسناد دریافتنی و اسناد در جریان وصول 
حقوق و دستمزد
اسناد پرداختنی 
استهلاک انباشته دارایی ها
هزینه ها 
بستن حسابها و تهیه گزارشات مالی
درآمدها 
حساب های انتظامی
خرید و برگشت از خرید و روش ادواری
فروش و برگشت از فروش


بارگذاری...
بارگذاری...