دوره آموزشی نرم افزار هلو (حضوری)

دوره آموزشی نرم افزار هلو (حضوری) آموزش هلو جامع در 6 جلسه 2 ساعته، مجموعا در 12 ساعت و به…
۰
800,000 تومان

دوره کارشناس مالی و مالیاتی (حضوری)

دوره کارشناس مالی و مالیاتی (حضوری)
۰
1,700,000 تومان

کارگاه عملی آموزش نرم افزار سپیدار سیستم (حضوری)

کارگاه عملی آموزش نرم افزار سپیدار سیستم (حضوری)توضیحات نرم افزار سپیدار سیستم ، شامل ماژول های مختلفی هست که بسته…
۰
900,000 تومان