این روزها با بیشتر شدن سهم مالیات از بودجه کشور و برداشتن علی الراس از سال 98 ، پرداخت مالیات برای شرکت ها نیز امر جدی تری شده است . مدیران شرکت ها تمام تلاش خود را می کنند تا اصولی ترین روش ممکن را برای محاسبه و پرداخت مالیات انتخاب کنند از این رو بسیاری از صاحبان کسب و کارها که اشخاص حقیقی و حقوقی هستند به دنبال خدمات مالیاتی با کیفیت می روند. خدمات مالیاتی یعنی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای بنگاه اقتصادی هستند و در حوزه کسب و کار فعالیت دارند باید مالیات پرداخت کنند و تکالیف مالیاتی خود را در موعد مقرر انجام دهند ، البته برخی از کسب و کارها نیز از پرداخت مالیات معاف اند ولی باید تکالیف مالیاتی خود را در موعد مقرر انجام دهند به همین دلیل مدیر یک کسب و کار باید در ابتدا از مشاوره مالیاتی بهره مند شود تا از تکالیف مالیاتی خود آگاه گردد تا بتواند از جرائم مالیاتی کسب و کار خود، جلوگیری نماید. یکی از مهم ترین کارهایی که بخش مالی و حسابداری یک شرکت باید انجام دهد انجام اموری است که مربوط به مالیات می شود، این امور از ثبت اسناد حسابداری و تهیه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری آغاز می شود و تا پر کردن اظهارنامه مالیاتی و حضور در روز رسیدگی و در ادامه در صورت نیاز به دادرسی مالیاتی ادامه میابد. تعداد زیادی از مدیران انجام این امور را به دلیل حساسیت بالای آن و رهایی از خطر ناشی از اشتباهات احتمالی پیش آمده به یک شرکت خدمات مالیاتی می سپارند.

خدمات مالیاتی به چه اموری گفته می شود:

ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتی
ارسال لیست مالیات حقوق
تهیه و ارسال صورت معاملات فصلی (ماده 169)
محاسبه و تنظیم اظهارنامه مالیات ارزش افزوده
پلمپ دفاتر قانونی
تحریر دفاتر قانونی
تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی
بررسی هزینه های قابل قبول مالیاتی
تهیه و تنظیم گزارشات مورد نیاز روز رسیدگی
حضور در هیئت های رسیدگی
تهیه و تنظیم لوایح مالیاتی
بخشودگی جرائم مالیاتی
و از همه مهمتر مشاوره مالیاتی

در کنار مواردی که در بالا اشاره شد نظارت و کنترل اسناد و صورتهای مالی ، جهت استاندارد سازی آنها برای سازمان امور مالیاتی و کاهش ابهامات و ریسک آنها از جمله اقداماتی است که یک شرکت خدمات مالیاتی انجام میدهد. در مجموعه پارسینا افتخار این را داریم که با رعایت کامل قوانین مالیاتی کشور و استفاده از همه راهکارها و دستورالعمل های آن بهترین خدمات مالیاتی را به صاحبان کسب و کار ارائه می دهیم. پارسینا با دانش مالیاتی با هر چه کمتر کردن مالیات شما ، کسب و کار شما را در مسیر امن مالیاتی قرار می دهد و در کنار شما حرفه ای ترین دفاع مالیاتی را برای شما انجام خواهد داد.