دوره آموزش بستن حسابها و تحریر دفاتر

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

بستن حسابها به معنی صفر کردن مانده هر حساب است و مانده حسابهای دائمی در پایان سال به سال بعد…

200,000 تومان