دوره کارشناس مالی و مالیاتی

بدون امتیاز 0 رای
2,880,000 تومان

دوره کارشناس مالی مالیاتی برای اولین بار در کشور برای آموزش حسابداری و مالیاتی به طور عملی به کارگرفته شده…

2,880,000 تومان

پکیج مشاوره

طرح توانمند سازی منابع انسان در حوزه حسابداری و مالیات و مدیران کسب و کار در این حوزه بحث اشتغال…

4,500,000 تومان