دوره عملیاتی حسابداری پیمانکاری

بدون امتیاز 0 رای
3,480,000 تومان

حسابدار پیمانکاری شاخه ای از حسابداری است كه عموما در دانشگاه به آن به شیوه حرفه ای پرداخته نمی‌شود و…

3,480,000 تومان